Анонс

 

Ісорико-культурний заповідник

В 1909 році з ініціативи інтелегенції м. Острога утворилося Братство ім. кн.Острозьких релігійно-просвітницьке і краєзнавче товариство, що визначило своєю метою збереження, реставрацію, вивчення і популяризацію пам’яток острозької старовини. Напередодні Першої світової війни зусиллями Братства і на народні пожертви було здійснено реставрацію визначної пам’ятки вітчизняної архітектури XІV ст. Вежі Мурованої на Замкової горі. 24 серпня 1916 року у відреставрованих замкових приміщеннях відкрився історичний музей, в основу якого лягли зібрані під керівництвом священика Михайла Тучемського (першого керівника і хранителя музею) колекції заснованого у 1910 році братського давньосховища.

Відбулися війни, революції, змінювалися державні кордони і суспільний устрій, але протягом більше дев’яносто років острозькі музейники здійснюють свою благородну пам’яткоохоронну і просвітницьку місію.
В 1981 році на основі музею було створено Державний історико-культурний заповідник м. Острог. Сьогодні до складу заповідника входять краєзнавчий музей з історичним і художнім відділами; другий в Україні Музей книги та друкарства, відкритий 1985 року у відставрованій Луцькій вежі XVІ ст.; постійно діюча нумізматична виставка; музей історії села Вілії (меморіальний будинок письменника Миколи Островського); пам’ятки оборонної і храмової архітектури Острога і сусіднього Межиріча. Музейні фонди заповідника нараховують понад 54 тисячі експонатів. Це колекції стародруків і рукописних книг, нумізматики, іконопису, портретного живопису, скульптури, археології, етнографії, архівних документів, інших пам’яток давньої і новітньої історії.

OSTROG