Анонс

 

Митці Острожчини


Предтечі

Іван Вишенський

Походив із містечка Судова Вишня, що на Львівщині. Народився десь близько середини ХVІ ст. Деякий час проживав у Острозі - як припускав І.Франко, Вишенський тоді посідав якесь становище при дворі Костянтина Острозького. Десь у 80-х роках переселився на Афон, один із центрів православ'я. Видатний український письменник-полеміст. Відома нині його літературна спадщина припадає на 1588-1616 рр. і складається з 17 творів. Десять із них у 1599-1600 рр. об'єднав у рукописну "Книжку", яку планував видати в Острозькій друкарні. У своїх творах Вишенський виступав ревним захисником православ'я, про унії і католицизму, проти національної дискримінації українців, за рівність і братерство людей.

Лаврентій Зизаній

Лаврентій Іванович Зизаній (Зизаній Тустановський) народ. в ХVІ ст. в селі Поте лич на Львівщині. Відомий український письменник, перекладач, філолог, церковний діяч. Викладав у братських школах Львова, Бреста, Вільна. Був домашнім вчителем у родинах князів Богдана Соломирецького, у Баркулабові та О.Острозького (1600-1602). Із 1612 року - протоієрей у Корці, активний діяч антикатолицького руху. У 22-х роках ХVІІ століття працював у Києво-Печерській друкарні редактором і перекладачем. Завершив свій життєвий шлях у м. Корці ( не пізніше 1634 року).

Клірик Острозький

Клірик Острозький - не розкритий досі псевдонім одного з письменників-полемістів, діячів Острозького літературно-наукового гуртка. Вчені висловлюють припущення, що під цим іменем міг виступати молодий Мелетій Смотрицький, Мартин Броневський, Гаврило Дорофійович або Йов Борецький.Клірик Острозький - письменник оригінальний і своєрідний. Він автор двох "Отписов", адресованих Іпатію Потію (1541-1613) - володимирському та берестейському єпископові, одному з організаторів Брестської унії 1596 року. Перший "Отпис" вийшов друком у Острозі в 1598 році. Ці твори свого часу мали величезний резонанс.

Дем’ян Наливайко


Відомий український письменник, перекладач, церковний та культуриний діяч. Народився у другій половині ХVІ ст. в містечку Гусятині на Тернопільщині. Закінчив Острозьку академію. Був священиком Онуфріївської, Богоявленської та Миколаївської церков в Острозі. Брав активну участь у повстанні під проводом свого брата Северина Наливайка (1594-1596).У 90-х роках ХVІ ст. входив до Острозького літературно-наукового гуртка, в 1602-1605 рр керував друкарнею в Дермані. Сприяв перетворенню Дерманського монастиря на культурно-освітній центр. З поверненням друкарні до Острога продовжував там літературно-видавничу діяльність. Помер у 1627 році.

Костянтин Острозький


Помітний слід у полемічній літературі залишив своїми листами і посланнями князь Василь-Костянтин Острозький (1526-13 лютого 1608).Цей видатний діяч багато зробив для розвитку освіти, науки, друкарської справи, був ревним охоронцем православ'я. У своїх листах і посланнях він вимагав, щоб тодішня світська влада припинила утиски православного духовенства.Образ Костянтина Острозького як захисника православ'я проходить майже через усю полемічну літературу.

Андрій Римша

Родом із Білорусі. Народився в селі Пеньчині біля Новогрудка в шляхетній родині бл. 1550 року, помер після 1595 року. Вихованець Острозької академії. Знав кілька мов. Відомий український поет, автор так званих гербових епіграм - віршів на честь окремих визначних осіб, а також знаменитої "Хронології", яка в українській літературі стала першим самостійним виданням віршованого твору.

Герасим Смотрицький

Герасим Данилович Смотрицький нар. у селі Смотрич на Хмельниччині, у першій половині ХVІ ст. Близько 1576 року на запрошення князя К.Острозького приїхав до Острога, де став ректором нововідкритої академії, а також очолив науково-літературний гурток. Разом з І.Федоровим працював як "головний редактор" над острізьким виданням, зокрема над "Азбукою"1578 року та "Біблією" 1581 року.Г.Смотрицький - автор ряду прозових і віршованих творів. Припускають, що помер у жовтні 1594 року.

Мелетій Смотрицький

Мелетій Герасимович Смотрицький народився бл. 1578 року в сім'ї письменника і громадського діяча Г.Смотрицького. Навчався в Острозькій академії. У 1618 році прийняв чернецтво і почав виступати під іменем ченця Мелетія. Автор багатьох творів. У 1627 році прийняв унію. Тривалий час був архімандритом Дерманського Святотроїцького монастиря, де й помер у 1633 році.

Василь Суразький

Василь Суразький (Острозький) насправді за цим іменем стоїть Василь Андрійович Малюшицький. Народився він не пізніше середини 50-х років ХVІ ст., одержав добру освіту. В 1575-1581 рр. він уже перебував на службі у князя К.Острозького. Член Острозького літературно-наукового гуртка.
Автор полемічного трактату "О єдіной православной вере...", виданого в Острозі в 1588 році. Помер після 1620 року.

Іван Федоров

Великий подвижник друкарської справи диякон Іван Федоров (Федорович). У березні 1575 року він поступив на службу до князя К.Острозького, який доручив йому управу Дерманського монастиря. Однак незабаром Іван Федоров переїхав до Острога, став активним членом місцевого літературно-наукового гуртка, налагодив книгодрукування. У 1580-1581 роках він видав тут знамениту "Острозьку Біблію", "Науковий заповіт" із "Псалтирем". Острозька друкарня набула вагомого значення для розвитку української літератури.Рік народження Івана Федорова невідомий, а помер він у Львові 6 (16) грудня 1583 року і похований при монастирі св. Онуфрія.

Христофор Філарет

Христофор Філарет - вигадане ім'я автора одного з найвидатніших творів української літератури кінця ХVІ ст. під назвою "Апокрисис". Дослідники сходяться на тому, що псевдонім нележить прибічникові князя К.Острозького протестантові Мартину Броневському, відомому тогочасному письменникові, громадському і культурному діячеві.

 Незабутні

Агатангел Кримський

Народився 15.01.1871 року в м. Володими-Волинський на Волині. Видатний український письменник, сходознавець, історик, мовознавець, літературознавець, фольклорист, етнограф, перекладач, академік АН України (з 1918 р.), заслужений діяч науки України (з 1940р.). Автор більше як тисячі наукових праць і багатьох художніх творів - поетичних та прозових. А.Кримський у 1881-1884 роках навчався в Острозькій гімназії. У той час його батько заснував в Острозі приватну друкарню та бібліотеку.

 

Антін Павлюк

Народився 21.12.1899 року м. Острозі на Рівненщині. Закінчив Острозьку чоловічу гімназію. У роки революції був спочатку анархістом, потім - сотником армії УНР, а після 1920 року - в Празі здобуває фах хіміка. Бере активну участь у тогочасному літературному процесі, публікує свої вірші та оповідання в альманахах і часописах. Однак у середині 20-х років відходить від "празької школи" української літератури, починає співпрацю з прорадянським часописом "Нові шляхи", стає закордонним членом організації пролетарських письменників "Західна Україна". Повіривши більшовицькій пропаганді, він у 1932 році сам виїжджає в підрадянську Україну. Але там був енкаведистами заарештований і пропав безслідно.

Олекса Стефанович

Народився 18.10.1899 року с. Милятин Острозького району на Рівненщині в родині священика. В 1914 році закінчив духовне училище в Клевані, у 1919 році - Волинську духовну семінарію в Житомирі. У 1922 році виїхав до Праги, назавжди покинувши Україну. Протягом життя постійно терпів матеріальну скруту, принципово відмовлявся від посад, боявся втратити незалежність. Складності життя змусили його переїхати у Міттенвальд (Німеччина), а потім - у Буффало (США), де й помер 4.01.1970 року.
Друкуватись почав задовго до виходу в світ першої збірки. Його вірші з'являлись в празький та львівський виданнях.

Сучасники

Петро Андрухов

Народився в 1924 році. Довгий час трудився вчителем історії в Острозькій середній школі №1. громадський діяч, засновник і перший голова Острозького науково-краєзнавчого товариства "Спадщина", один із засновників Острозького осередку Українського історичного товариства, керівник вивчення спадщини Острозької академії, почесний професор цієї академії, ветеран Другої світової війни, лауреат Рівненської премії "За відродження Волині". Помер в 1996 році. Автор книг "Волинь в легендах і переказах", "Волинська земля (хроніка - джерела - постаті)", "600 імен в історії Волині".

Валерій Баталов

Народився 27.01.1946 року в селі Крупці на Хмельниччині. Закінчив Львівський державний університет ім. І.Франка. працював редактором районної газети в Острозі. Із 1990 по 1994 рік - народний депутат України. Нині живе і працює в Острозі. Оповідання В.Баталова друкувались в журналах "Україна", "Дніпро", в обласних та республіканських газетах. Він є автором п'єси про І.Федорова "Смолоскипи запалали опівночі", за якою Львівським телебаченням створено однойменний телефільм. Окремими виданнями вийшли книги "Останній слід Цезаря", "Інтерв'ю не для преси".

Костянтин Гейкін

Народився у м. Маріуполь. Ветеран Великої Вітчизняної війни. Після війни повернувся в рідне місто. Працював художником в будівельних організаціях. Згодом одружився. Його дружина родом з наших місць. В 1957 році подружжя переїхало до Острога. Працював художником в різних організаціях міста, згодом влаштувався в Острозькій художній майстерні, де трудився до виходу на пенсію.
Чимало віршів поета присвячено нашому рідному краю. Вірші друкувались в місцевій періодиці, в маріупольських, сумських, хмельницьких та київських газетах. Також пише картини.

Володимир Грабоус

Народився 15.10.1935 року в селі Мощаниця Острозького району в селянській сім'ї. Після десятирічки закінчив економічний факультет Львівського сільськогосподарського інституту. Навчався в аспірантурі. Постійно працював у сільськогосподарському виробництві. Нагороджений орденом "Знак пошани" та медалями. Друкується з 1956 року. Окремими виданнями вийшли його збірки сатири та гумору "Авторитетний Дзвін", "Грім з ясного неба", "Осел на посаді", "Заслужений цапок", "Гадюка та журавель" та інші.

Микола Ковальський

Доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної Слов'янської Академії наук, проректор з наукової роботи Острозької Академії. Народився 19.03.1929 року м. Острозі. В 1946 році закінчив Острозьку СШ №1 і в 1947 році - педагогічне училище, в 1952 році - історичний факультет Львівського державного університету. В 1958 році захистив кандидатську , а в 1984 році докторську дисертацію. Заснував наукову школу джерелознавства історії України ХVІ- ХVІІІ ст. Автор 400 наукових, науково-популярних і методичних праць з історії України, джерелознавства, історіографії, історії Острога присвятив низку своїх досліджень.

Анатолій Криловець

Народився 20.02.1961 року в с.Городище Корецького району в сім'ї колгоспника. Після закінчення середньої школи працював слюсарем. Закінчив у 1983 році українське відділення філологічного факультету Рівненського педінституту. Вчителював у сільській школі, викладав в Рівненському педінституті. Навчався в аспірантурі та в докторантурі при Національному педагогічному університеті ім.Драгоманова. У 1994 році захистив кандидатську дисертацію. Нині - завідувач кафедри української філології Національного університету "Острозька академія". Автор збірок поезії "Великдень гряде!", "Скресання", "Друга чаша", "Похмілля".

Володимир Кучерук

Народився в селі Великі Загорці Дубенського району в сім'ї селянина. Навчався в Загорецькій семирічній школі. Після закінчення Вербської десятирічки - студент філологічного факультету Рівненського педінституту, де здобув професію вчителя української мови та літератури. 8 років віддав журналістській праці. Член спілки журналістів України. Писати почав ще в студентські роки. Друкувався в районній, обласній, та республіканській періодиці. Видав збірки віршів "Мріє не зрадь", "Заповіт любові", "Дорога до Христа", "На відстані серця", "Небозвід душі" та інші.

Іван Маєвський


Народився 1.05.1924 року в с.Собківці Волочиського району Хмельницької обл. в селянській сім'ї. До початку другої світової війни закінчив 9 класів. Довелося перебувати на окупованій німцями території. Переховувався і втікав з етапів при вивезенні в Німеччину. Перебував в німецькому концтаборі для військовополонених в 1943 році м. Ковелі Волинської обл. Після війни закінчив десятирічку. Навчався у Львівському медінституті. Сорок років працював лікарем в м. Острозі. В даний час - пенсіонер інвалід ІІ групи Вітчизняної війни. Друкувався районній, обласній періодиці. Видав окремою книгою "Черепки: історична повість до 900-річчя Острога".

Антон Новосілецький


Народився 6.03.1933 року в с.Завизів Острозького району Рівненської обл. Після закінчення Тесівської семирічки в 1950 року вступає до Острозького педучилища. У 1952-1955 рр. - служба в армії. У 1957 році закінчує Дубенське педучилище. Працює інструктором райкому комсомолу по школах. У 1964 року закінчує Чернівецький державний університет за спеціальністю історик. Помер в 2004 році. Друкувався районній, обласній періодиці. Видав окремою книгою "Острог на Волині: науково-популярний нарис з найдавніших часів до початку ХХ століття".

Олесь Ундір


Родом з селища Поляново Тюменської обл., куди були вислані його батьки - "вороги народу". Однак духовною батьківщиною вважає село Сіянці Острозького району на Рівненщині. У 1970 році закінчив Острозьку середню школу-інтернат. Потім навчався у Рівненському педагогічному інституті на українському відділенні філологічного факультету. З 1982 року працює вихователем і вчителем в Острозькій школі-інтернаті. Вірші Олеся Ундіра друкувалися в місцевих та обласних газетах, у колективній поетичній збірці "Вітрила". Вийшли окремими збірками "Материнка", "Друге дихання".

OSTROG