Анонс

 

Правила користування

1.Загальні положення.

Правила користування бібліотеками Острозької ЦСПШБ розроблені у відповідності з Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" - із змінами і доповненнями у закон від 16 березня 2000 року та на основі "Типових правил користування бібліотеками в Україні", поширюються на всі бібліотеки системи.

2. Права користувачів.

-користувачами бібліотечних послуг є : юридичні й фізичні особи України, зарубіжних країн та особи без громадянства. Кожний громадянин незалежно від соціального походження й майнового стану, расової і національної приналежності, статі, освіти, мовних ознак, віросповідання, місця проживання а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України.

-формами бібліотечного обслуговування є: абонемент, читальний зал, а також обслуговування поза бібліотекою, бібліотечних пунктів, тощо.

-користувачі бібліотек мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу з пошуках джерел інформації; безоплатно одержувати у користування /тимчасове/ документи із фондів бібліотеки, крім документів придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки; брати участь у читацьких конференціях і інших заходах, що їх проводить бібліотека та входити до читацьких рад.

-користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5-ти документів, терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальній залі не обмежується. Кожна бібліотека визначає самостійно типи і види документів, що видаються лише в читальній залі.

-користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовженим, якщо на них
відсутній попит інших користувачів.

-рідкісні та цінні документи, довідкові видання видаються для користування тільки в читальній залі.
-особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговуванні бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки в читальному залі.

3. Обов'язки користувачів.

-для запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, дають відомості для заповнення читацького формуляра і підписуються.

-користуючись документами з бібліотечного фонду, користувач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

-за кожен документ, одержаний на руки, користувач розписується в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

-користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визначеним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати збитки реальної вартості документа, яку визначає комісія по роботі З фондом.

За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки.

-користувач, який порушує правила користування бібліотекою позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством.

-користувачі в бібліотеці мають дотримувати тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведеному місці.

-обов'язки бібліотек в обслуговування користувачів.

Бібліотеки зобов'язані :

-інформувати про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т. ч. й платні, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 534 від 05.06.97;

-створювати умови для використання бібліотечного фонду роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

-дбати про культуру обслуговування користувачів;

-задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об'єднань, клубів за інтересами;

-систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

-ураховувати читацькі запити при формуванні фондів, проведенні масових заходів;

-звітувати перед користувачами бібліотеки.

OSTROG