Анонс

 

Структура

Острозька централізована ситема публічно-шкільних бібліотек складається з 26 бібліотек, 6 сільських шкільних відділів.

Система бібліотек складається з:

- Центральної районної бібліотеки (м. Острог);

та 25 бібліотек філіалів, які знаходяться в наступних населених пунктах:

Білашів
Болотківці
Бродівське
Вільбівне
Вілія
Грем'яче
Верхів
Завизів
Країв
Кутянка
Межиріч
Могиляни
Милятин

Мощаниця
Новомалин
Новородчиці
Оженин
Плоска
Почапки
Розваж
Сіянці
Стадники
Тесів
Українка
Хорів

Всього в Острозькій ЦСБШБ працюють 43 кваліфікованих працівників.

Структура Центральної районної бібліотеки


 
Центральна районна бібліотека є культурно - просвітницьким, інформаційним центром району. В її фондах зберігається понад 50 тис. примірників, документально-інформаційних ресурсів якими щорічно користується понад 2 тис. користувачів. Штат бібліотеки становить 10 чоловік.

Структура:


Відділ обслуговування користувачів:
Абонемент.

У фонді абонементу широко представлені твори класиків вітчизняної та світової літератури. Працює юнацька кафедра.

Читальна зала.

Основу фонду складають книги з питань економіки, політики, історії, філософії, соціології, психології, педагогіки, мистецтва, літературознавства.Довідкові видання представлені у фонді універсальними та галузевими енциклопедіями, довідниками, словниками, працями видатних вчених з різних галузей знань.
Особливе місце займає література краєзнавчого змісту, яка виділена у окремий фонд. Книжковий фонд доповнюють більше 50 назв періодичних видань

.

Відділ комплектування та обробки літератури

- формує бібліотечний фонд;
- здійснює сумарний облік надходжень документів;
- перерозподіляє літературу в межах ЦСПШБ;
- здійснює обробку книг, документів та інших носіїв інформації, які надходять до єдиного бібліотечного фонду ЦСПШБ.
- регулярно інформує бібліотеки-філії про нові надходження, створює довідково-пошуковий апарат на фонд ЦСПШБ, у тому числі зведені каталоги.
- створює та поповнює електронний каталог в программі ІРБІС.

Відділ організаційно-методичної та інформаційної роботи

- забезпечує рекламу бібліотек системи та їх послуг.
- налагоджує зв'язки з громадськістю.
- проводить заходи на допомогу підвищенню кваліфікації бібліотечних працівників району.
-розробляє методично-бібліографічні матеріали, сценарії масових заходів.
- надає консультативну та практичну допомогу бібліотекам системи.
- займається розробкою та поповненням інформації на WEB-сторінці ЦСПШБ

OSTROG